سال ۱۳۹۳

        سفرهای علمی بین المللی استادان

  • هزینه های سفر فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه وزارت علوم پرداخت می شود.
  • هزینه سفرهای شرکت در همایش بین المللی معتبر شامل: هزینه بلیت رفت و برگشت، روادید و خروج از کشور، حق ثبت نام همایش و تا سقف چهار روز فوق العاده ماموریت روزانه است.
  • در سفرهایی که برای شرکت در کارگاه بین المللی انجام می شود، کمک هزینه شامل موارد زیر است: هزینه بلیت رفت و برگشت، روادید، خروج از کشور و حق ثبت نام شرکت در کارگاه در سفرهای بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه، تنها هزینه بلیت رفت و برگشت، خروج از کشور و روادید قابل پرداخت است.
  • کلیه هزینه ها پنجاه درصد از محل بودجه پژوهشی دانشگاه و پنجاه درصد از پژوهانه استادان پرداخت می شود.

رديفنام و نام خانوادگیتاريخ شروع سفرتاريخ پايان سفرمقصدمدت سفرمحل خدمتهزینه سفر (ریال)علت و ضرورت سفر
۱دکتر رضامراد صحرائی۹۳/۲/۳۱۹۳/۳/۸پاکستانهشت روزدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی۳۶۵۰۲۱۳۰برگزاری دوره تخصصی روش تدریس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
۲دکتر وحید شالچی۹۳/۱۲/۸۹۳/۱۲/۱۶فرانسههشت روزدانشکده علوم اجتماعی۴۶۴۷۸۰۰۰شرکت در همایش ایراشناسی: تجربه دیروز، چشم انداز فردا
۳دکتر علی اصغر کیا۹۳/۱۰/۳۰۹۳/۱۱/۵فرانسهشش روزدانشکده علوم اجتماعی۱۰۰۰۰۰۰۰شرکت در همایش تجربه های مشابه تهران و پاریس در معماری، شهرسازی و مدیریت فرهنگی
۴دکتر محمد کلانترکوشه۱۳۹۳/۱۲/۲۱۱۳۹۴/۱/۱استرالیاده روزدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی۴۰۰۰۰۰۰۰شرکت در کارگاه آموزشی درمان تمرکز مدار
۵دکتر بهروز بیک بابائی۱۳۹۳/۷/۲۹۱۳۹۴/۸/۱ترکیهسه روزدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی۵۰۰۰۰۰۰همایش بین المللی علم، فرهنگ، ورزش
۶دکتر مهدی طاهری۱۳۹۳/۸/۱۲۱۳۹۳/۸/۱۶مالزیچهار روزدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی۴۰۰۰۰۰۰۰شرکت در کارگاه بین المللی ارتباطات علمی
۷دکتر غلامرضا لطیفی۹۳/۱۰/۲۶۹۳/۱۱/۱۵فرانسه۲۰روزدانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات۳۱۲۹۰۰۰۰شرکت در همایش تجربه های مشابه تهران- پاریس در معماری، شهرسازی و مدیریت فرهنگی
۸خانم دکتر مریم شفقی۹۳/۱۱/۱۳۹۳/۱۱/۱۶روسیه۴روزدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی۳۹۱۱۴۰۰۰شرکت در یازدهمین همایش علمی و عملی آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی
۹دکتر محمد دبیر مقدم۹۳/۱۱/۳۰۹۳/۱۲/۳آلمان۴روزدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی۴۶۱۳۲۲۰۰شرکت در سمپوزیوم بین المللی زبانهای مورد مخاطره در ایران
۱۰خانم دکتر طلعت الهیاری۹۳/۱۲/۱۱۹۳/۱۲/۱۳اسپانیا ارائه غیرحضوری۳روزدانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات۵۱۱۸۶۰۰۰شرکت در نهمین همایش بین المللی INTED
۱۱دکتر علی مقدم ابریشمی۹۳/۱۲/۲۳۹۴/۱/۱۲اتریش۲۴روزدانشکده حقوق و علوم سیاسی۳۵۵۷۰۰۰سرپرست گروه دانشجویان برای شرکت در کارگاه آموزشی ویس موت کورت
۱۲خانم دکتر مرجان فرجاه۹۳/۱۲/۸۹۳/۱۲/۱۶فرانسه۹روزدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیمدارک ارسال نگردیده استشرکت در همایش ایرانشناسی: تجربه دیروز، چشم انداز فردا
۱۳دکتر سید مهدی طاهری۹۳/۲/۲۸۹۳/۳/۲لهستان۶روزروانشناسی و علوم تربیتی۵۶۳۸۳۸۰۰کنفرانس اروپایی مدیریت دانش
۱۴دکتر احمدعلی حیدری۹۳/۲/۳۱۹۳/۳/۵آلمان۶روزالهیات و معارف اسلامیمدارک ارسال نگردیده استشرکت در پنجمین همایش بین المللی هایدگر مسکیرش، آزادی و حوالت ها، راه های تفکر و پس ازهایدگر در آلمان
۱۵دکتر شجاع احمدوند۹۳/۳/۲۳۹۳/۳/۳۰اسپانیا۸روزحقوق و علوم سیاسی۶۱۹۵۰۹۰۰شرکت در همایش ایرانشناسی دانشگاه سویا
۱۶دکتر نجمه شبیری۹۳/۳/۲۳۹۳/۳/۳۰اسپانیا۸روزدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی۳۲۶۷۹۶۰۰شرکت در همایش ایرانشناسی دانشگاه سویا
۱۷دکتر عباسعلی وفایی۹۳/۳/۲۳۹۳/۳/۳۰اسپانیا۸روزدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی۷۲۵۵۵۹۰۰شرکت در همایش ایرانشناسی دانشگاه سویا
۱۸دکتر طلعت الهیاری۹۳/۴/۱۶۹۳/۴/۱۸اسپانیا۳روزدانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات۳۰۰۰۰۰۰۰شرکت در ششمین کنفرانس بین المللی آموزش
۱۹دکتر وحید شالچی۹۳/۴/۱۶۹۳/۴/۱۷کانادا۲روزدانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات۴۶۰۹۲۶۰۰شرکت در همایش بین المللی توسعه پایدار
۲۰دکتر محمد قلی یوسفی۹۳/۴/۲۲۹۳/۴/۲۸پرتغال۷روزدانشکده اقتصادمدارک ارسال نگردیده استشرکت در بیست و دومین کنفرانس بین المللی داده-ستانده
۲۱دکتر محمد صالح ترکستانی۹۳/۴/۲۲۹۳/۴/۲۸آمریکا۷روزدانشکده مدیریت و حسابداری۱۰۳۰۰۸۰۰شرکت در هشتمین همایش بین المللی جامعه، دانش و اطلاعات
۲۲خانم دکتر عصمت مومنی۹۳/۴/۲۵۹۳/۴/۳۰اسپانیا۶روزروانشناسی و علوم تربیتیحکم ماموریت صادر مدارک ارسال نگردیده استشرکت در همایش بین المللی رشته های دانشگاهی
۲۳دکتر علی اصغر کیا۹۳/۵/۱۹۹۳/۵/۲۵ترکیه۷روزدانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات۲۸۴۳۳۰۰۰شرکت در همایش آموزش مواد رسانه های راهی به سوی صلح
۲۴دکتر سید رضا نقیب السادات۹۳/۵/۱۹۹۳/۵/۲۲ترکیه۴روزدانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات۲۴۴۴۵۷۱۴شرکت در بیست و پنجمین همایش سالانه انجمن بین المللی روابط عمومی
۲۵دکتر عبدالساده نیسی۹۳/۵/۲۸۹۳/۵/۳۰ترکیه۳روزدانشکده اقتصاد۲۴۴۴۵۶۴۵شرکت در همایش بین المللی ریاضیات کاربردی و فیزیک ریاضی
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۵۰ مورد.