قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی

ردیفسازمان طرف قراردادعنوان طرح پژوهشیمبلغ قرارداد به ريالقرارداد با دانشگاهشماره قرارداد با دانشگاهتاریخ قراردادبامجریشماره قرارداد با مجریدانشکدهوضعیتدرصد بالاسریتاریخ اتمامملاحظات
1مرکز مطالعات و همکاری‏های علمی بین‏المللی وزارت متبوعتحليل اختراعات به ثبت رسيده در ايران از سال 1387 تا 1391 از ديدگاه سياست‏گذاري فناوري170,000,0001392/08/181/5851392/10/072473/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101393/07/29-
2مرکز آموزش و پژوهش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)شناسايي و تبيين مدل ارتباط گيري با ايرانيان خارج از کشور جهت جلب مشارکت در کمک‏هاي مالي و تخصصي795,750,0001392/12/2926203311393/03/052542/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101396/03/28-
3مرکز آموزش و پژوهش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)بررسي و شناسايي مدل هاي کار آمد و موثر اطلاع رساني و تبليغات در امداد790,000,0001392/12/29116597/11393/03/122545/طعلوم اجتماعیخاتمه یافته101396/06/29-
4معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریبررسی، تدوین و انتشار بین‏‏المللی آثار، پیامدها و افق‏‏های پیش روی توسعه علم، فناوری و نوآوری در ایران918,500,0001392/12/11ابلاغ 11/511641393/03/182597/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته201395/10/11-
5فروشگاه‏های زنجیرهای اتکاتدوین سند تحول و برنامه اقدام شرکت فروشگاه‏‏های زنجیره‏ای اتکا1,000,000,0001393/03/191ـ ق/93/7/50371393/04/242581/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101394/12/26-
6شرکت گاز استان تهراننظر سنجی از مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی سال 94618,000,0001393/04/25354201393/05/202590/طعلوم اجتماعیخاتمه یافته101393/10/09-
7سازمان دارالقرآن کریمدر خصوص تألیف و ترجمه سه عنوان کتاب 1ـ حجاب و عفاف2ـ ازدواج 3ـ هم‏افزائی و ضرورت کار جمعی240,000,0001393/06/241640/93031393/07/262613/طالهیات و معارف اسلامیخاتمه یافته101394/07/28-
8شرکت فن اوا کارتتدوين سند استراتژيک و برنامه سه ساله شرکت فن اوا کارت406,400,0001393/09/181324/931393/10/222634/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101396/04/20با پیشرفت 50/8%
9پژوهشکدۀ آمارحمایت از چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ـ ستانده در برنامه‏ریزی اقتصادی و اجتماعی350,000,0001393/09/0113900221393/11/132634/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته-1395/06/29-
10شرکت پیشگامان کویر یزدتدوین نقشۀ راه فناوری و معماری سازمانی مدیریت اکتساب آب‏های فسیلی679,200,0001393/10/1010/آـ ف1393/11/132636/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101396/04/20با پیشرفت 56/6%
11مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیاقتصاد مقاومتی630,000,0001393/10/0912575/15ـ821393/12/042647/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101394/10/12-
12وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتترجمه 4000(چهار هزار) صفحه از انگلیسی به فارسی5,000,000,0001392/01/105/123251393/12/092650/طادبیات فارسی و زبانهای خارجیخاتمه یافته201395/05/25-
13وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتتولید محتوای آموزشی الکترونیکی؛ آینده پژوهی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاز نخست)5,000,000,0001392/01/105/123251393/12/092648/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته201395/05/25-
14شهرداری تهرانبازنگری و اصلاح ساختارتشکیلات سازمان‏‌ها و شرکت‏‌های واحدهای شهرداری تهران1,035,000,0001393/09/18210/10167481393/12/252662/طآزادخاتمه یافته101397/03/01-
15مؤسسه کار و تأمین اجتماعیاعتبار سنجی و آسیب شناسی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی900,000,0001393/11/1893/73571394/01/172672/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101394/12/16-
16مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایرانتدوين مدلهاي تجاري سازي فناوري و برنامه اقدام سه ساله در حوزه تجاري سازي در مرکز ملي علوم و فنون ليزر ايران1,000,000,0001393/12/02931071394/01/192676/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/04/20-
17سازمان بنادر و دریانوردی کشورطرحنامه تدوین چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی کشور3,489,000,0001394/01/15179/ص1394/02/152673/طاقتصادخاتمه یافته101398/02/05-
18سازمان امور مالیاتی کشورطرح برآورد فرار مالياتي ناشي از اقتصاد غير رسمي:کاربردي از الگوي DSGE700,000,0001393/12/2425716/2401394/02/152675/طاقتصادخاتمه یافته101396/12/13-
19بانک توسعه صادرات ایرانپیش بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران300,000,0001393/11/2193/18/ق/31311394/02/152671/ط/الفپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101395/02/18-
20سازمان سنجش آموزش کشورکاوش فرآیند شیوه‏های متفاوت گزینش داوطلبان ورود به دورۀ دکتری دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی کشور264,000,0001393/08/0595295/121394/02/152677/طروانشناسی و علوم تربیتیخاتمه یافته101397/02/19-
21سازمان زيبا سازي شهرداري تهرانمديريت دانش و مستندسازي فني پروژه ارتقاء کيفي ميدان مشق340,000,0001393/12/23362/1422926/6151394/02/152672/طمدیریت و حسابداریدر حال انجام10--
22ستاد  توسعۀ زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریتدوين نقشه راه زيست فناوري و تدوين برنامه توسعه دانش بنيان1,503,125,0001393/12/1363763/111394/03/232704/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/07/03-
23معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریارائۀ خدمات تجاري سازي به شرکت‏هاي زيست فناوري1,500,000,0001394/02/2065967/111394/03/232704/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/01/16-
24گروه اقتصادی راهبران هدف آرمانتحلیل کلان راهبردی فعالیت های گروه راهبران اقتصادی آرمان و شرکت های تابعه570,000,0001394/03/25شماره 302ـ941394/04/062718/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/08/16-
25سازمان امور مالیاتی کشورمالیات‏های محیط زیستی در ایران250,000,0001394/02/283677/2401394/04/072720/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/12/26-
26شهرداری تهرانبازنگری و اصلاح ساختار فرآیندها و روش‏های سازمان بازرسی شهرداری تهران345,000,0001393/09/18210/10167481394/04/092724/طآزاددر حال انجام10--
27اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهرانبرآورد هزينه هاي ناشي از حضور سازمانها، نهادها، ارگانها در شهر تهران و تاثير آن بر هزينه هاي سرمايه اي و چگونگي جبران آن در بودجه ملي1,580,000,0001394/03/31374567/2201394/04/162732/طاقتصادخاتمه یافته101397/10/26-
28اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهرانطراحي و تدوين الگوي بانک هاي اطلاعاتي آماري و شاخصهاي موردنياز نظام برنامه ريزي و اتصال آنها به يکديگر2,400,000,0001394/03/31375219/2201394/04/162733/طاقتصادخاتمه یافته101396/11/25-
29معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داراییبررسي در خصوص حوزه‏هاي مختلف مقررات زدائي و ساماندهي مجوزهاي دستگاه‏هاي وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی و اجرائی لازم در خصوص بهبود محیط کسب و کار900,000,0001394/03/0480/17561394/04/162729/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/02/24-
30معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داراییبررسي در خصوص حوزه‏هاي مختلف مقررات زدائي و ساماندهي مجوزهاي دستگاه‏هاي سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی و اجرائی لازم در خصوص بهبود محیط کسب و کار"900,000,0001394/03/0480/17571394/04/162730/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101395/12/11-
31معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داراییبررسي در خصوص حوزه‏هاي مختلف مقررات زدائي و ساماندهي مجوزهاي دستگاه‏هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی و اجرائی لازم در خصوص بهبود محیط کسب و کار"900,000,0001394/03/048017581394/04/162731/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101395/12/08-
32معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریسیاستها، قوانین و مقررات مشوق انتقال فناوری و افزایش ظرفیت جذب فناوری در ایران با تمرکز بر قراردادهای بزرگ تجاری و ساخت داخل(حوزۀ اپراتورهای مخابراتی و خودرو)770,000,0001392/12/11ابلاغ 11/511641394/04/302737/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته301395/06/06-
33معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریراهکارهای توسعۀ دانشگاه کارآفرین در حوزۀ علوم انسانی(معماری فعالیت‏های دانشگاه علامه طباطبائی در حوزۀ ارتباط با صنعت، کارآفرینی، تجاری سازی و نوآوری)600,000,0001392/12/11ابلاغ 11/511641394/04/302738/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته301394/12/19-
34معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریارائۀ راهکارهای سیاستی در جهت تبیین جایگاه معاونت علم و فناوری در نظام حکمرانی فناوری و نوآوری کشور500,000,0001392/12/11ابلاغ 11/511641394/04/302739/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته301394/11/25-
35معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریتدوین احکام سیاستی برنامۀ ششم توسعه مرتبط با علم، فناوری و نوآوری در بخش‏های کشاورزی، سلامت، محیط زیست و انرژی1,201,200,0001392/12/11ابلاغ 11/511641394/04/302740/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته301395/04/23-
36شهرداری دماوندتهیه سند فرادستی توسعه شهر دماوند3,000,000,0001393/12/28341351394/05/102748/طمدیریت و حسابداریدر حال انجام10--
37شرکت ارتباطات سیار ایرانکاوش نگرش افکار عمومی نسبت به آنتن‏‏های مخابراتی BTS776,150,0001394/06/0294/302/141941394/06/082754/طروانشناسی و علوم تربیتیخاتمه یافته101394/12/12-
38مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیشناسائي سرمايه‏هاي فناورانه مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و تدوين برنامۀ تجاري محصولات مؤسسۀ رازي1,700,000,0001394/06/041615/ح/ق1394/06/102756/ط/پمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/09/14-
39شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورآثار تغییر تعرفه آب بر بخش‏های اقتصادی)رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه CGE)4,370,000,0001394/05/178211/100/941394/06/222758/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101398/02/17-
40مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهرانزیست شبانۀ تهران؛ چالش‏ها و ضرورت‏ها1,693,300,0001394/05/05137/5269861394/06/222759/طعلوم اجتماعیخاتمه یافته101399/02/15-
41مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1ـ طراحی فرآیند و سیستم‏های نظام رسیدگی به اعتراضات شرکت‏ها و مؤسسات دانش بنیان(مرتبط با بند هـ مادۀ 7 قانون حمایت از شرکت‏ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‏سازی نوآوری‏های و اختراعات). 2ـ طراحی و استقرار سیستم جامع گزارش‏گیری از دستگاه‏های مشمول قانون حمایت از شرکت‏ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‏سازی نوآوری‏ها و اختراعات(مرتبط با بند هـ مادۀ 12 قانون حمایت از شرکت‏ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‏سازی نوآوری‏های و اختراعات).3ـ طراحی ابزارهای نرم افزاری ارزیابی و کنترل فرآیندها و سیستم‏ها. 4ـ طراحی ابزارهای نرم افزاری مدل داده‏ها و گزارش‏ها.5,057,800,0001394/06/241717/ص1394/07/072764/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/09/29-
42مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورطراحی و پیاده‏سازی مدلی برای شناسائی و ارزیابی ریسک حمایت بیمه‏ای از شرکت‏های دانش بنیان(مرتبط با بند هـ مادۀ 3 قانون حمایت از شرکت‏ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‏سازی نوآوری‏های و اختراعات).1,499,300,0001394/06/241717/ص1394/07/072762/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/12/14-
43مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورتهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسائی، بررسی روش‏های اداره و وضعیت انواع مؤسسات پژوهشی(مرتبط با بند هـ مادۀ 3 قانون حمایت از شرکت‏ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‏سازی نوآوری‏های و اختراعات).700,700,0001394/06/241717/ص1394/07/072763/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/12/19-
44وزارت امور خارجهفاز دوم طرح جامع سیاست خارجی ایران برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز1,250,000,0001392/12/28ابلاغ 7148 و 128861394/07/222779/طحقوق و علوم سیاسیبلاتکلیف10بلاتکلیف-
45سازمان فناوری اطلاعات ایرانتعیین میزان درصد رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و اشتغال و سهم آن در تولید ملی1,278,000,0001394/04/0616801394/08/122793/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/04/18-
46سازمان فناوری اطلاعات ایرانتعیین معیارهای ارزیابی بهبود بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارایه راهکارهای پیشنهادی ارتقاء آن1,200,000,0001394/04/0616801394/08/122794/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/04/29-
47سازمان فناوری اطلاعات ایرانترجمۀ کتاب‏های:Information Technology and Networked Economy  نوشتۀ:  Patrick McKeown ـ Information Rules, AStrategic Guide to the Network Economy  نوشتۀ: Carl Shapiro and Hal R. Varian210,000,0001394/04/0616801394/08/232796/تپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101395/09/25-
48معاونت علمی و فناوری ریاست جمهورینگاشت نهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور683,000,0001394/08/0911/719721394/08/232797/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/10/11-
49ستاد راهبری توسعۀ علوم و فناوری‌های شناختیحمایت از برنامه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در حوزه علوم شناختی31,250,0001394/08/28100/37351394/08/28-روانشناسی و علوم تربیتیخاتمه یافته101395/08/15کدرهگیری 2242343
50بانک صنعت و معدنبررسي تطبيقي جايگاه و مدل فعاليت بانك­هاي توسعه­اي در نظام بانكي كشورهاي منتخب با تأكيد بر وجه تمايز و نوع نگاه (حمايتي و نظارتي) بانك مركزي و دولت به بانك­هاي توسعه­اي900,000,0001394/09/01654081394/09/092811/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/01/15-
51شرکت آریا رسانه تدبیر(شاتل)تهیۀ برنامۀ استراتژیک و عملیاتی شرکت شاتل800,000,0001394/09/0101-94-4-93061394/09/092810/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/04/22-
52دانشکده مطالعات جهانطرح‏های پژوهشی1ـ بررسی و نقد جریان‌های نص‏گرا در ایران کنونی، 2- بررسی و نقد جریان‏های معرفت گرایی فلسفی در ایران کنونی، 3-ارائه تعاریف روشن و شاخص‏سازی برای هرکدام از جریان‌‌های فکری فرهنگی کنونی ایران300,000,0001394/08/1794/119ج1394/10/262834/طپژوهشکدۀ فرهنگ پژوهیدر حال انجام10--
53سازمان فناوری اطلاعات ایرانترجمه کتاب Horiozn 20-2030,000,0001394/04/0616801394/10/282836/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101395/02/27-
54شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگانبررسي اثرات افزايش قيمت آب مصرفي در بخشهاي اقتصادي استان هرمزگان و پيش بيني توليد بعد از تغييرات قيمتي آب با استفاده در رويکرد جدول داده ـ ستانده900,000,0001394/08/1924786/161394/10/282837/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101397/02/31-
55سازمان فناوری اطلاعات ایراندوين چارچوب و برنامه راهکارهاي عملياتي جهت گذر از اقتصاد سنتي به اقتصاد ديجيتالي و بررسي الگوها، مدل‏ها و تجارب موفق تغيير راهبردي کشورها از اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش بنيان1,250,000,0001394/04/0616801394/11/072840/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/05/01-
56مؤسسه فرهنگی هنری عصر گفتگوی قلمطراحی مدل ارزیابی برند و انجام ارزیابی  به شرح: الف: بررسی، تحقیق و طراحی مدل ارزیابی برند ب: انجام ارزیابی‏های لازم مطابق استانداردهای تحقیق در مورد 40 برند300,000,0001394/10/3028381394/11/072839/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101396/01/30-
57سازمان فناوری اطلاعات ایرانتدوین مدل کسب و کار الکترونيکي بر پايه محتواي الکترونيکي راهکارهاي عملياتي تسهيل و ارتقاء فضاي کسب و کار با فناوري اطلاعات و ارتباطات1,200,000,0001394/04/0616801394/11/1128436/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101396/04/11-
58سازمان فناوری اطلاعات ایرانترجمۀ کتاب:Understanding the Digital Economy, Data, Tools, and Research نوشتۀ: Erik Brynjolfsson and Brian Kahin100,000,0001394/04/0616801394/11/172844/تپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101395/09/25-
59مرکز همکاری‏های فناوری و نوآوری ریاست جمهوریبررسی تطبیقی سیاست‌های جمعیت و رفاه(به انضمام نقد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده)200,000,0001394/11/0131/1311451394/11/172845/طعلوم اجتماعیخاتمه یافته101396/11/23-
60مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهرانمطالعه وضعيت کانون‏هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، ادبي و علمي در فرهنگ سراها و سراهاي محلات و شناسائي راهکارهاي تقويت آن‏ها1,078,920,0001394/11/03137/13362261394/11/172846/طپژوهشکدۀ فرهنگ پژوهیخاتمه یافته101400/03/04با پیشرفت90%
61گروه اقتصادی راهبران هدف آرمانتحلیل کلان راهبردی فعالیت های گروه راهبران اقتصادی آرمان و شرکت های تابعه684,000,0001394/08/1794-11-6731394/11/242847/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/08/16-
62بانک صادراتتدوین و اجرای برنامه استراتژیک بازاریابی بانک صادرات ایران2,300,000,0001394/11/13110/22921394/11/242848/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101396/12/23-
63مؤسسۀ پژوهش و آموزش همکاران سیستمپروژه های پروژه هاي هوشمندي کسب و کار و تدريس در يک دوره مباني هوشمندي کسب و کار8,250,0001394/11/20119792/م آ/941394/11/282850/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101394/12/12-
64سازمان فناوری اطلاعات ایرانمطالعه و بررسی نقش تجارت الکترونیکی و تجارت همراه در اقتصاد مالی1,170,000,0001394/04/0616801394/12/082855/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/04/18-
65مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهرانآسيب شناسي تبليغات محيطي شهر تهران و ارائه راهبردهاي مديريتي با رويکرد فرهنگي ـ اجتماعي،1,910,800,0001394/12/01137/14870951394/12/082854/طعلوم ارتباطاتخاتمه یافته101399/02/27-
66سازمان سنجش آموزش کشورمنطقه‌بندي بخش‌هاي کشور با استفاده از شبکه‌بندي132,000,0001394/11/2012/864061394/12/182860/طاقتصادخاتمه یافته101398/04/11-
67شهرداری تهرانطرح پژوهشي رتبه بندي و درجه بندي نواحي 123 گانه شهرداري تهران525,000,0001393/09/18210/10167481394/12/182861/طآزادخاتمه یافته101395/01/18-
68سازمان فناوری اطلاعات ایرانتبیین شیوه‌های اندازه‌گیری و ارزیابی اقتصاد دانش بنیان و همچنین نحوۀ ارزشگذاری کالاها و خدمات ناملموس(Intangible Goods))1,000,000,0001394/04/0616801394/12/242863/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/04/20-
69سازمان فناوری اطلاعات ایراننقش و جایگاه اقتصاد دیجیتالی در تحول و توسعه اقتصادی (زنجیره ارزش) در کشور و گسترش بازارهای نو1,485,000,0001394/04/0616801394/12/242864/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/04/11-
70سازمان فناوری اطلاعات ایراننقش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق اقتصاد دانش بنیان1,200,000,0001394/04/0616801394/12/242865/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/04/18-
71بنیاد شهید و امور ایثارگراننظرسنجی در زمينه بررسی میزان آگاهی مردم از روز شهید و چگونگی اطلاع رسانی در این خصوص ـ مورد مطالعه:مراکز استان‏ها305,000,0001394/12/15470/830/19721394/12/262867/طعلوم ارتباطاتخاتمه یافته101395/02/19-
72شرکت مدیریت و توسعۀ فناوری اطلاعات آرمانطراحی مدل کسب و کار و برنامه ریزی راهبردی و ساختار کلان سازمانی شرکت فناوری اطلاعات آرمان650,000,0001394/12/15940015721394/12/262866/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101397/05/29-
73شرکت ارتباطات سیار ایرانسنجش نگرش مالکین به نصب آنتن‏ هاي BTS در شهر قم82,000,0001394/12/0994/302/448891395/01/162870/طروانشناسی و علوم تربیتیخاتمه یافته101395/10/25-
74شرکت ارتباطات سیار ایرانشناسايي انتظارات و سنجش رضايت شغلي کارکنان شرکت ارتباطات سيار ايران250,000,0001394/12/1594/302/459171395/01/162871/طروانشناسی و علوم تربیتیخاتمه یافته101395/10/25-
75شرکت ارتباطات سیار ایرانطراحي مدل اثربخشي مسئوليت اجتماعي شرکت همراه اول761,000,0001394/12/0994/302/449111395/01/162872/طروانشناسی و علوم تربیتیخاتمه یافته101395/10/25-
76سازمان فناوری اطلاعات ایرانترجمۀ کتاب: Pricing Communication Networks, Costas Courcoubetis95,000,0001394/04/0616801395/01/232873/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101395/09/25-
77سازمان سنجش آموزش کشورتأثير منطقه بندي بر برآورد پارامتر توانائي و رتبه بندي آزمودني‌ها در آزمون‌هاي بزرگ مقياس154,000,0001395/02/0712/56471395/02/142882/طروانشناسی و علوم تربیتیدر حال انجام10--
78شرکت عمران شهر جدید صدراتدوين سند راهبردي توسعه شهر جديد صدرا CDS2,500,000,0001394/11/27100/270801395/02/142883/طعلوم اجتماعیخاتمه یافته101398/07/28-
79اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهرامکانسنجی و برنامه راهبردی توسعه محورهای گردشگری ساحلی و دریایی استان بوشهر185,000,0001394/12/01942/125/61911395/02/182888/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/09/22-
80سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنانتهیۀ جدول داده ـ ستانده عملکرد استان سمنان، سال 13932,250,000,0001395/02/074804681395/02/202890/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101397/11/07-
81سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمناننظارت طرح تهیۀ جدول داده ـ ستانده عملکرد استان سمنان، سال 1393250,000,0001395/02/074804681395/02/262892/نآزادخاتمه یافته-1397/11/07-
82نهاد ریاست جمهوریحمایت از برگزاری همايش بررسي نظري و عملي روابط دولت و ملت در ايران گذشته، حال و آينده200,000,0001395/02/22814/153761395/02/282893/هـعلوم اجتماعیخاتمه یافته101395/07/17-
83معاونت برنامه‌ریزی، توسعۀ شهری و امور شورای شهرداری تهرانحمایت از برگزاری همايش بررسي نظري و عملي روابط دولت و ملت در ايران گذشته، حال و آينده350,000,0001395/02/22814/153761395/02/282893/هـعلوم اجتماعیخاتمه یافته101395/07/17-
84وزارت علوم تحقيقات و فناوريحمایت از برگزاری همايش بررسي نظري و عملي روابط دولت و ملت در ايران گذشته، حال و آينده100,000,0001395/02/22814/153761395/02/282893/هـعلوم اجتماعیخاتمه یافته101395/07/17-
85معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریفناوری‏های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران: دیدگاهها، تجربیات و اولویتها842,500,0001395/01/1711/782961395/03/052901/طاقتصادخاتمه یافته101396/04/25-
86سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلانمحاسبه جدول داده-ستانده استان گيلان و كاربرد آن در شناسايي مزیتهای رقابتی2,100,000,0001395/01/25403/33911395/04/082925/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیدر حال انجام10--
87سازمان فناوری اطلاعات ایرانتدوین زیرساخت‌های فرهنگی، حقوقی و ساختاری حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان1,200,000,0001394/04/0616801395/04/152931/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/05/02-
88شرکت ارتباطات سیار ایرانکاوش آمادگي الکترونيکي در حوزه سلامت به منظور توجيه ورود همراه اول براي ارائه خدمات m-Health894,960,0001395/03/1295/302/90531395/04/202935/طروانشناسی و علوم تربیتیخاتمه یافته101396/12/08-
89دانشگاه شهید چمران اهوازتدوین فناوری‌های جدید فرآورده‌های بیولوژیک و واکسن‌های دام، طیور و آبزیان طرح کلان عتف و مطالعات امکان سنجی تولید محصولات جدید3,150,000,0001395/03/2495/3/2/199221395/04/202936/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101396/12/02-
90شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومیمشاوره در حوزه تحليل و طراحي سيستم نرم‌افزاري برنامه‌ريزي منابع سازمان‌ در حوزه دولت و پياده‌سازي و استقرار از جانب دانشگاه علامه طباطبائي به شرکت مديريت طرح‌هاي عمومي30,000,0001395/02/15749/ع/951395/04/222937/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/08/10-
91شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستممشاوره در حوزه تحلیل و طراحی راهکار داده کاوی و استقرار سیستم هوشمندی کسب و کار از جانب دانشگاه علامه طباطبائی20,000,0001395/02/150001/sgbi1395/04/222938/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101395/08/10-
92شرکت گاز استان تهراننظر سنجی از مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی سال95480,000,0001395/04/20355551395/04/282940/طعلوم اجتماعیخاتمه یافته101395/10/01-
93شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگانبررسی راهکارهای توسعه صادرات محصولات خوشه همسان خرمای ایران به بازارهای با ارزش افزوده جهانی600,000,0001394/12/2694/129711395/04/282942/طمدیریت و حسابداریخاتمه یافته101396/12/20-
94انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمیبررسی و امکان سنجی یکپارچگی بازرگانی و فروش محصولات پتروشیمی کشور430,000,0001395/04/1595-19/الف/ص/پ1395/04/292945/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/06/27-
95مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنیتدوين راهبردهاي پيشنهادي پيوند جريان ها و مكاتب قرآني با آموزش عالي500,000,0001395/06/02114307/ق1395/06/132951/طعلوم اجتماعیخاتمه یافته101400/03/09-
96مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیاندازه گیری و برآورد فقر چند بعدی در ایران385,000,0001395/05/0282-15/39131395/06/162953/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101396/10/26-
97سازمان فناوری اطلاعات ایران1ـطرح جمع‌آوری کلیۀ منابع فارسی در حوزۀ تأثیر فاوا بر جنبه‌های گوناگون اقتصاد ایران. 2 .برپائی اتاق فکر جهت ایده پردازی، آینده نگری و توسعه نگری اقتصاد دیجیتال3,582,000,0001394/04/0616801395/07/032960/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101395/12/04-
98معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوریحمایت از برگزاری همايش بررسي نظري و عملي روابط دولت و ملت در ايران گذشته، حال و آينده80,000,0001395/06/29ـــــــ1395/07/142971/هـعلوم اجتماعیخاتمه یافته101395/07/17-
99مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوریحمایت از برگزاری همايش بررسي نظري و عملي روابط دولت و ملت در ايران گذشته، حال و آينده50,000,0001395/07/25ـــــــ1395/07/142971/هـعلوم اجتماعیخاتمه یافته101395/07/17-
100پژوهشگاه نيروطراحی ساختار نوین بازار برق ایران1,391,500,0001395/07/13ق هـ 95/305/1181395/07/242973/طپژوهشکدۀ علوم اقتصادیخاتمه یافته101398/06/16-
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.